Category Nabataea Petra Jordan và Vũ Trụ Giáo 2 hết.

NABATAEA, PETRA, JORDAN Và VŨ TRỤ GIÁO (2 và hết).

  NABATAEA, PETRA, JORDAN Và VŨ TRỤ GIÁO. (2 và hết) Nguyễn Xuân Quang. Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que Trong Văn Hóa Nabataea. Ở trên ta đã thấy vào giai đoạn sau của sự thờ bái các tảng đá thần đã thấy xuất hiện các dấu và chữ nòng nọc vòng tròn-que. Ví dụ tảng […]