Category Obama Dậy Việt Sử.

OBAMA DẬY VIỆT SỬ (thơ).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). OBAMA DẬY VIỆT SỬ. Nguyễn Xuân Quang (nguồn: facebook.com/VietnamPlus). Obama, một bậc tôn sư, Trước thế giới, toàn dân khắp nước, Nói vào mặt giặc Tầu xâm lược: “Nam quốc sơn hà nam đế cư…”. * Khuyên bạo quyền thôi đừng bán nước, Khuyên […]