Category 19. Hình T.B. Tháng 10-2010 Galapagos Rùa Yên Ngựa

HÌNH T.B. THÁNG 10-2010: GALAPAGOS, QUẦN ĐẢO RÙA YÊN NGỰA.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 10, 2010 GALAPAGOS, QUẦN ĐẢO RÙA MAI YÊN NGỰA. Rùa Voi Galapagos (elephantopus Geochelone). Theo Quyền Của Thiên Nhiên (Right of Nature) đường ta, ta cứ đi. (hình chụp tại Charles Darwin Foundation Headquarters, Galapagos, Ecuador). Tây Ban Nha ngữ Galapago có nghĩa là yên ngựa. Theo biến âm g=c như […]