Category Thái Lan: Vụ Nổ Ở Điện Erawan, Bangkok.

THÁI LAN: VỤ NỔ Ở ĐIỆN ERAWAN, BANGKOK.

THÁI LAN: VỤ NỔ Ở ĐIỆN ERAWAN, BANGKOK. (xem Hình Tiêu Biểu Tháng 8-2015 ở Categories Hình Ảnh số 76).