Category Chữ Nòng Nọc Từ Hai Nọc Que 6 Dính Chập.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ HAI NỌC QUE II (6): KẾT HỢP DÍNH CHẬP LẠI THÀNH MỘT.

  CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. (Circle-Rod Writings). CHƯƠNG III NỌC QUE C. TỪ HAI NỌC QUE II. (Two Rod Word). (Phần 6) Nguyễn Xuân Quang TỪ HAI NỌC QUE KẾT HỢP. Hai nọc que kết hợp lại có thể ở dạng dính chập lại làm một hay ở dạng tạo ra các từ khác […]