Category TỪ ĐIỂN TƯƠNG ĐỒNG ANH-VIỆT

TỪ ĐIỂN TƯƠNG ĐỒNG ANH-VIỆT, VẦN A (1)

 (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).    TỪ ĐIỂN TƯƠNG ĐỒNG ANH-VIỆT Nguyễn Xuân Quang Ghi Chú: .Bộ Từ Điển này vẫn tiếp tục viết thêm. .Xem phần mở đầu và viết tắt ở những bài trước.   A   (Phần 1)   A biến âm mật thiết với   E, […]

Chữ Viết Tắt và Qui Ước

  Những Chữ Viết Tắt và Qui Ước -Chữ trong hai  gạch nghiêng /…/ thanh, thinh, âm, âm vị chỉ  phát  âm theo tiếng Việt, hay tiếng Anh. -Dấu bằng (=)  có nghĩa là liên hệ với, tương đương, gần cận nhau, giống nhau. -Mẫu tự trong ngoặc đơn của một từ có nghĩa là […]