Category THƠ: Chúc May Mắn

CHÚC MAY MẮN (thơ Chữ Nghĩa)

(Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). Bạch mai nhất điểm hồng.   CHÚC MAY MẮN (*) (thơ Chữ Nghĩa). Nguyễn Xuân Quang Đầu năm, người chúc ta MAY MẮN. MAY thì xin nhận, không đo đắn, MẮN phải cần suy một, tính hai, Vợ hết sinh rồi, MẮN với ai? […]