Category Thượng Mã Phong

Thượng Mã Phong

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). Thượng Mã Phong và Cao Máu Bác sĩ Nguyễn Xuân Quang Thượng mã phong là gì? Thượng mã phong có nghĩa là “ bị phong trên lưng ngựa”. Theo dân gian Việt Nam thì có hai loại  phong. Thứ nhất là bệnh gì xẩy […]