Category Tương Đồng Với Maya (2)

SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA MAYA VÀ VIỆT CỔ (phần 2 và hết).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA MAYA VÀ VIỆT CỔ (phần 2 và hết) Nguyễn Xuân Quang -Quan Niệm Tín Ngưỡng Như đã thấy tín ngưỡng Maya rất đa dạng dựa trên nguyên lý lưỡng hợp, chim-rắn, nòng nọc, âm dương, tốt và xấu, thiện và […]