Category Trống Kì Việt Phú Xuyên 2

TRỐNG TỘC LI NHÓM THÁI DƯƠNG/KÌ VIỆT PHÚ XUYÊN (Bài Đọc Thêm).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   TRỐNG TỘC LI NHÓM THÁI DƯƠNG/KÌ VIỆT PHÚ XUYÊN. Bài Đọc Thêm. Hươu Sừng Mang Gạc Có Ý Nghĩa Biểu Tượng Gì? Nguyễn Xuân Quang   Như đã thấy qua nhiều tác phẩm của tôi, hươu chính là con hưu, hiêu, con hèo, con kèo, […]