Category Lạc Long Quân: Nhận Diện Danh Tính và Bản Thể (3).

NHẬN DIỆN DANH TÍNH và BẢN THỂ CHA TỔ LẠC LONG QUÂN (3).

NHẬN DIỆN DANH TÍNH và BẢN THỂ CHA TỔ LẠC LONG QUÂN. (phần 3). Nguyễn Xuân Quang Biểu Tượng Của Lạc Long Quân Tổng quát các vật biểu của Lạc Long Quân thuộc nhánh Thần Nông phải có nghĩa liên hệ với Nước, Nước lửa, mặt trời Nước, sấm mưa và thấy ở cả ba […]