Category Việt Là Gì? (2)

VIỆT LÀ GÌ? (Phần 2 và hết).

   (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   VIỆT LÀ GÌ? Nguyễn Xuân Quang (phần 2 và hết)   HỌ VIỆT MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG Như đã biết Việt, Vớt, Vọt, Nọc là phần nóng, đỏ, dương của trứng vũ trụ, sau biến thành mặt trời vì thế Vớt, Vọt, […]