Category Kangaroo Ký 1

KANGAROO KÝ 1

 (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).             KANGAROO KÝ                                (kỳ1)                                                  Nguyễn Xuân Quang Đại Hội Quốc Tế Y Nha Dược Sĩ Việt Nam kỳ 5 lần này được tổ chức tại Sydney, Úc châu. Đi phó hội là chuyện tất nhiên đối với […]