Category Trống Hoàng Hạ (2)

TRỐNG HOÀNG HẠ (2)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). HOÀNG HẠ, TRỐNG  NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI, NHÁNH  MẶT TRỜI NỌC VIỆT ÂM THÁI DƯƠNG NGÀNH MẶT TRỜI VIÊM ĐẾ THÁI DƯƠNG. Phần 2 Nguyễn Xuân Quang Bán Viên Dương                            Bán viên dương trên mặt trống Hoàng Hạ  Bán viên dương này có ngôi nhà […]