Category Trống Hoàng Hạ (2)

NHÓM TRỐNG THÁI ÂM: HOÀNG HẠ, TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI ÂM, CHẤN THẾ GIAN (2).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). *Đang nhuận sắc lại.* NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI THÁI ÂM.  HOÀNG HẠ, TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI ÂM, CHẤN THẾ GIAN.   (phần 2) Nguyễn Xuân Quang 2. Bán Viên Dương                            Bán viên dương trên mặt trống Hoàng Hạ  Bán viên dương này […]