Category Trống Hoàng Hạ (2)

TRỐNG HOÀNG HẠ (2)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NHÁNH MẶT TRỜI DƯƠNG THÁI DƯƠNG. NHÓM TRỐNG THÁI ÂM. TRỐNG HOÀNG HẠ, TRỐNG MẶT TRỜI THÁI ÂM NGÀNH MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG.  TRỐNG NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG, NGÀNH MẶT TRỜI THÁI ÂM/HOÀNG VIỆT  THẦN NÔNG.  (phần 2) Nguyễn Xuân Quang MẤU […]