Category Trống Hoàng Hạ (2)

TRỐNG HOÀNG HẠ (2)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). HOÀNG HẠ, TRỐNG  NGƯỜI MẶT TRỜI BÁCH VIỆT, NHÁNH  MẶT TRỜI NỌC THÁI DƯƠNG LẠC LONG QUÂN NGÀNH THẦN NÔNG THÁI DƯƠNG. Phần 2 Nguyễn Xuân Quang Bán Viên Dương                            Bán viên dương trên mặt trống Hoàng Hạ  Bán viên dương này có […]