Category Trống Hoàng Hạ (2)

TRỐNG HOÀNG HẠ (2)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỐNG HOÀNG HẠ, TRỐNG THẦN NÔNG THÁI DƯƠNG.  (TRỐNG NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG, NGÀNH MẶT TRỜI THẦN NÔNG THÁI DƯƠNG, NHÁNH NỌC VIỆT DƯƠNG THÁI DƯƠNG: TRỐNG NGƯỜI CHIM LẠC BỔ NÔNG,  TRỐNG THẦN NÔNG THÁI DƯƠNG CỦA LIÊN NGÀNH THẦN NÔNG-VIÊM ĐẾ, […]