Category Gốm Tình Duc Peru Cổ

GỐM TÌNH DỤC CỦA PERU CỔ LÀ GỐM “CON HEO”?

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). GỐM TÌNH DỤC TIỀN-COLUMBUS CỦA PERU LÀ GỐM “CON HEO”? Nguyễn Xuân Quang Cảnh Báo Của Tác Giả Trong bài viết này có hình ảnh của một vài mẫu gốm mang tính rất nhục tình «erotic» có thể không hợp với độc giả vị […]