Category USA Mươi Điều Về Alaska Đất Mặt Trời Nửa Đêm (8 hết)

MƯƠI ĐIỀU VỀ ALASKA, ĐẤT MẶT TRỜI NỬA ĐÊM (phần 8 và hết)

(*nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). MƯƠI ĐIỀU VỀ ALASKA, ĐẤT MẶT TRỜI NỬA ĐÊM. (phần 8 và hết) DU LỊCH NỘI ĐỊA ALSAKA Nguyễn Xuân Quang 9. Đi Xe Lửa Chúng tôi sáng sớm xuống thăm tỉnh Talkeetna để buổi chiều đi du ngoạn bằng xe lửa hướng về […]