Category Lào: Bật Mí Cánh Đ Chum 3

VÉN MÀN BÍ MẬT CÁNH ĐỒNG CHUM, LÀO (phần 3).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). VÉN MÀN BÍ MẬT CÁNH ĐỒNG CHUM, LÀO. (phần 3) Nguyễn Xuân Quang . Tại sao các chum đá có cỡ khác nhau? Như đã nói ở trên, các chum có cỡ, có kích thước khác nhau.  Các chum khổng lồ có thể dành […]