Category Thám Du N.Cực (4)

THÁM DU NAM CỰC (4).

THÁM DU NAM CỰC Du ký (Phần 4).  Nguyễn Xuân Quang  Ngày thứ năm của hành trình. Ở biển. Tiên đoán biển lặng, nhiệt độ 9 độ C hay 48 độ F. Cao điểm nhất của ngày hôm nay là tới điểm nóng băng hà Amalia rất nổi tiếng trong vùng. Một ngày ảm đạm nữa […]