Category 66. Hình T.B. Tháng 10, 2014: Aztec, Một Thứ Việt

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 10-2014: AZTEC, MỘT THỨ VIỆT, TRUNG MỸ.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 10-2014. AZTEC, MỘT THỨ VIỆT, TRUNG MỸ. Nguyễn Xuân Quang   Aztec là một tộc ở Trung Mexico, nói tiếng Nahuatl, vào thế kỷ từ 14 tới 16 chiếm một phần lớn vùng Trung Mỹ. Tiếng Nahuatl Aztecatl (số ít) […]