Category Tương Đồng Với Ai Cập Cổ (8)

SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA TRUYỀN THUYẾT VIỆT VÀ AI CẬP CỔ (8)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).    SO SÁNH TRUYỀN THUYẾT VIỆT và AI CẬP CỔ DƯỚI CÁI NHÌN TỔNG THỂ. (tiếp theo, bài số 8). SO SÁNH DỊCH CỬU THẦN ENNEAD CỦA AI CẬP CỔ VỚI VIỆT DỊCH.                         Nguyễn Xuân Quang Bây giờ ta hãy đối chiếu Dịch […]