Category Biểu Tượng Tiên Rồng

BIỂU TƯỢNG TIÊN RỒNG.

  (*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).   BIỂU TƯỢNG TIÊN RỒNG. Nguyễn Xuân Quang. Hiện nay người Việt rất hãnh diện và tự hào nhận mình là con Rồng Cháu Tiên. Các tộc phía nọc, dương Lửa mẹ nhận mình là Con Tiên Cháu Rồng, còn các tộc phía […]