Category Chữ Nòng Nọc Từ Hai Nọc Que 8 Từ Nọc Mũi Mác.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ HAI NỌC QUE (8) TỪ NỌC MŨI MÁC (Ʌ).

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. (Circle-Rod Writings). CHƯƠNG III NỌC QUE C. TỪ HAI NỌC QUE II. (Two Rod Word). (Phần 8) Nguyễn Xuân Quang TỪ HAI NỌC QUE KẾT HỢP. TỪ NỌC MŨI MÁC (Ʌ). Như đã nói ở trên, ngoài dạng dính chập lại thành một, hai nọc que kết hợp lại còn […]