Category Chữ Nòng Nọc Từ Hai Nọc Que 8 Từ Nọc Mũi Mác.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ HAI NỌC QUE (8) TỪ NỌC MŨI MÁC (Ʌ).

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. (Circle-Rod Writings). TỪ HAI NỌC QUE II. (Two Rod Word). (Phần 8) Nguyễn Xuân Quang TỪ HAI NỌC QUE KẾT HỢP. TỪ NỌC MŨI MÁC (Ʌ). Như đã nói ở trên, ngoài dạng dính chập lại thành một, hai nọc que kết hợp lại còn có thể ở dạng tạo […]