Category Tĩnh Vật Da Vàng

TĨNH VẬT DA VÀNG (thơ)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). Một bài thơ viết ở khu Chuồng Bò, Ngã Bẩy Saigon, hồi Tết Mậu Thân.             TĨNH VẬT DA VÀNG             Nguyễn Xuân Quang Khói lửa ngất trời. Máu đổ, thịt rơi, Con quạ ăn no thịt người, Kinh ngạc nhìn nàng con gái, […]