Category Đêm Trăng Xuân Uống Rượu Trên Vạn Lý Trường Thành

ĐÊM TRĂNG XUÂN UỐNG RƯỢU TRÊN VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). ĐÊM TRĂNG XUÂN UỐNG RƯỢU TRÊN VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH. Nguyễn Xuân Quang     Ra đến phi trường Bắc Kinh, Nguyễn và đám du khách đồng hành bật ngửa người ra. Phi cơ của bọn chàng đi Hồng kông đã cất cánh từ […]