Category Làng Vạc 2 Hùng Kì

TRỐNG HÙNG KÌ LÀNG VẠC II

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).  NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI THIẾU ÂM NGÀNH MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG Nguyễn Xuân Quang Xin nhắc lại: .Phân loại trống theo vũ trụ tạo sinh. Như đã biết Trống Đồng Nòng Nọc (Âm Dương) của đại tộc Đông Sơn là trống biểu mặt trời […]