Category Thám Du Nam Cực (5)

THÁM DU NAM CỰC (5).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   THÁM DU NAM CỰC Du ký (Phần 5). Nguyễn Xuân Quang Ngày thứ sáu của hành trình. Đến cảng Punta Arenas lúc 6:42 AM. Tiên đoán trời có mây, gió vừa phải, nhiệt độ 10 độ C hay 50 độ F. Chương trình […]