Category 16. Hình T.B. Tháng 7- 2010 Machu Pichu

HÌNH T. B. THÁNG BẨY: MACHU PICHU HUYỀN BÍ.

THÁNG BẨY 2010 MACHU PICHU HUYỀN BÍ. MACHU PICHU, PERU. Machu Pichu, Thành phố lãng quên của Đế Quốc Inca, một phế tích lừng danh của cả lục địa Mỹ châu.  Machu Pichu ở tại một vị trí hết sức kỳ bí, hiểm trở, ngay cả thực dân Tây Ban Nha cũng không hề biết […]