Category Thương Em Đứt Ruột, Giả Đò Ngó Lơ.

THƯƠNG EM ĐỨT RUỘT, GIẢ ĐÒ NGÓ LƠ.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). THƯƠNG EM ĐỨT RUỘT, GIẢ ĐÒ NGÓ LƠ. Nguyễn Xuân Quang Có một chứng bệnh liên hệ mật thiết với “rầu thúi ruột”, “buồn đứt ruột”: Thò tay mà ngứt ngọn ngò, Thương em đứt ruột, giả đò ngó lơ. Thương yêu, thất tình, sầu […]