Category Jordan Petra Thành Phố Hồng Một Kỳ Quan Thế Giới Mới

JORDAN: PETRA, THÀNH PHỐ HỒNG, MỘT KỲ QUAN THẾ GIỚI MỚI (phần 1).

(*nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).  JORDAN: PETRA, THÀNH PHỐ HỒNG, MỘT KỲ QUAN THẾ GIỚI MỚI. (phần 1) Nguyễn Xuân Quang Vài Hàng Tổng quát về Jordan. Petra thuộc Jordan, tên chính thức gọi là Vương quốc Hashemite Jordan, là vương quốc ở vùng Tây Á, trên bờ Đông […]