Category Norway: Vực Biển Băng Hà (1) Geiranger.

VỰC BIỂN BĂNG HÀ (FJORD) NORWAY (phần 1): VỰC BIỂN BĂNG HÀ GEIRANGER, MỘT ĐỊA DANH UNESCO.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright.   VỰC BIỂN BĂNG HÀ (FJORD) NORWAY. Nguyễn Xuân Quang. (phần 1). VỰC BIỂN BĂNG HÀ GEIRANGER, MỘT ĐỊA DANH DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI UNESCO. Norway là xứ fjord, có hàng ngàn hàng vạn fjord. […]