Category Chữ Nòng Nọc Từ Nòng Ba Vòng Tròn 2.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ NÒNG BA VÒNG TRÒN OOO (Phần 2).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. CHƯƠNG II D. TỪ NÒNG BA VÒNG TRÒN OOO. (Phần 2) Nguyễn Xuân Quang Ý Nghĩa Trong Vũ Trụ Tạo Sinh, Dịch Học. Bây giờ ta lướt qua qui trình vũ trụ tạo sinh xét nghĩa từ ba nòng […]