Category Nhật Bản: Mươi Bài Thơ Hoa Anh Đào.

NHẬT BẢN: MƯƠI BÀI THƠ HOA ANH ĐÀO.

NHẬT BẢN: MƯƠI BÀI THƠ HOA ANH ĐÀO Tháng tư vừa qua và tháng 5 này, chúng tôi đi thăm Nhật Bản, từ nam chí bắc. Lúc này là mùa hoa anh đào ở Nhật. Phía nam Nhật Bản khí hậu nóng ấm, hoa anh đào nở sớm vào đầu tháng tư và tàn sớm […]