Category Anh Tôi

ANH TÔI.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào tựa bài để mở file). ANH TÔI Nguyễn Xuân Quang   Có nhiều lúc trong đời, Tôi muốn viết để nói vài lời về anh tôi. Buồn thay, Hôm nay, Mới viết được những dòng này. Khi chiến tranh bùng nổ, Cha tôi nhờ người mua hộ, Một căn […]