Category Chữ Nóng Nọc Từ Hai Nọc Que 2.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ HAI NỌC QUE II (Phần 2).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. (Circle-Rod Writings). CHƯƠNG III NỌC QUE C. TỪ HAI NỌC QUE II. (Two Circle Word). (Phần 2) Nguyễn Xuân Quang -Lưỡng Nghi: Ở đây là lưỡng nghi của khâu hai nọc que thái dương. Hai nọc que có thể […]