Category 50 Hình TB Tháng 6-13: Thần Nường Thần Nõ ở Đảo Lombok

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 6-2013: THẦN NƯỜNG THẦN NÕ Ở ĐẢO HỒI GIÁO LOMBOK, NAM DƯƠNG

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 06, 2013. THẦN NƯỜNG và THẦN NÕ Ở ĐẢO HỒI GIÁO LOMBOK, NAM DƯƠNG. Nguyễn Xuân Quang Dấu tích thờ nõ nường, nọc nòng, dương âm, nguyên lý căn bản của Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo, Việt Dịch nòng nọc vòng tròn-que, cốt lõi văn hóa Chim Rắn, Tiên […]