Category 79. Hình T.B.Tháng 11-15 Tuần Du Cuối Cùng Ryndam

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 11-2015: CHUYẾN TUẦN DU ĐẠI DƯƠNG CUỐI CÙNG CỦA NÀNG RYNDAM.

(*nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 11-2015. CHUYẾN TUẦN DU ĐẠI DƯƠNG CUỐI CÙNG CỦA NÀNG RYNDAM. Nguyễn Xuân Quang Đã từ lâu chúng tôi có ý định đi theo những con đường thương buôn Ả Rập từ ngàn xưa đã chuyên chở theo Hồi Giáo […]