Category Bài Thơ Tặng Thầy

BÀI THƠ TẶNG THẦY

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   BÀI THƠ TẶNG THẦY Bước vào cơ thể viện, Học giờ mổ đầu tiên, Thây ma đen như mọi. Xin chào xác chết bạn hiền. Nhìn lâu sao ngường ngượng? Mắt trắng rã con người. Cuộc đời nhiều vui sướng? Chết vẫn nhe […]