Category Việt Là Gì (Bài Thuyết Trình)

VIỆT LÀ GÌ? (Bài Thuyết Trình).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). VIỆT LÀ GÌ? (Bài Thuyết Trình). Nguyễn Xuân Quang (Tóm Lược Bài Nói Chuyện ngày 14-9-2014 tại Hội Quán Lạc Hồng, Little Saigon, Quận Cam, Nam Cali). Kính thứ quí vị, …… Hôm nay tôi rất hân hạnh được chia xẻ với quí vị […]