Category Trống Quảng Xương

NHÓM TRỐNG THÁI ÂM KHÔN DƯƠNG QUẢNG XƯƠNG.

*Nhuận sắc lại ngày 9/6/2020. TRỐNG QUẢNG XƯƠNG. HỆ MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG. HỌ MẶT TRỜI KHÔN HỆ THÁI DƯƠNG. BỘ TỘC MẶT TRỜI ÊM DỊU. ĐẠI TỘC DƯƠNG THIẾU ÂM, ĐOÀI THẾ GIAN. CHỦNG NGƯỜI VŨ TRỤ. Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt:  TRỐNG QUẢNG XƯƠNG, TRỐNG BIỂU HỆ MẶT TRỜI […]