BÁC SĨ HOÀNG VĂN ĐỨC

BÁC SĨ HOÀNG VĂN ĐỨC VÀ CỔ SỬ THỔ DÂN MỸ

CHÂU.

 Nguyễn Xuân Quang

Bác sĩ Hoàng Văn Đức là đàn anh và là bậc thầy của tôi. Sau này anh coi tôi như một ngưởi bạn văn chương.

Gần mười năm tôi làm tờ  Y Tế và Y Học Thường Thức, hầu như số báo nào cũng có bài của anh. Anh ký dưới nhiều bút hiệu: Hoàng Văn Đức, Hoàng Vũ Đức Vân, Hoàng Quân Y, Hoàng Thẩm Phác, Hoàng Yên Thế…

Cách đây không lâu anh gởi cho tôi một tấm ảnh rất đẹp lão.

Anh rất đồng ý với những bài viết của tôi chứng minh văn hóa, truyền thuyết và cổ sử Thổ Dân Mỹ  châu liên hệ mật thiết với văn hóa Việt Nam (mặc dù lúc đó chưa có DNA xác thực). Anh khuyên tôi viết một bộ cổ sử về Thổ Dân Mỹ châu bằng tiếng Anh đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt hầu sửa lại cái nhìn sai lệch và thiếu sót về Thổ Dân Mỹ châu hiện nay.

Sau đây là thủ bút của anh. Trong thư này, anh có nhắc tới các bài viết về ‘Người Da Đỏ’ liên hệ với người Việt.

Trong các tác phẩm của anh có quyển Khơi Dòng Sử Mệnh. Tôi xin scan (rất tiếc tôi không có thì giờ đánh máy lại) bài điểm sách của nhà thơ Cung Trầm Tưởng viết về tác phẩm này và đã đăng trên Y Học Thường Thức.

Nguyễn Xuân Quang

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: