Category Việt Dịch Bầu Cua

VIỆT DỊCH BẦU CUA…

  VIỆT DỊCH BẦU CUA CÁ CỌC. (bài tóm tắt tác phẩm).                                                     Nguyễn Xuân Quang Bài viết này tôi tóm lược lại những điểm chính yếu trong tác phẩm Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc của tôi (phát hành vào dịp Tết Đinh Hợi). Ở đây tôi ráng viết theo ngôn ngữ dân gian, […]