Category TRUYỀN THUYẾT và CỔ SỬ VIỆT

VIỆT DỊCH (9): LẠC THƯ CHI CHI CHÀNH CHÀNH, (Phần 4 và hết).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). VIỆT DỊCH (9) LẠC THƯ CHI CHI CHÀNH CHÀNH. (Phần 4 và hết) Nguyễn Xuân Quang CHI CHI CHÀNH CHÀNH và LẠC THƯ. Theo các nhà Dịch học Hoa Hạ thì Văn Vương dựa vào Lạc Thư do vua Đại Vũ nghĩ ra từ những […]

VIỆT DỊCH (8): HÀ ĐỒ CHI CHI CHÀNH CHÀNH.

VIỆT DỊCH (8) HÀ ĐỒ CHI CHI CHÀNH CHÀNH. (Phần 3) Nguyễn Xuân Quang Như đã nói ở trên, ta thấy thấp thoáng hình bóng con long mã, con ngựa-rồng biết bay sống dưới nước như con rồng. Tại sao con ngựa lại chết trương? Ngựa sống trên bờ ít khi chết dưới nước. Con […]

VIỆT DỊCH (7): VIỆT DỊCH CHI CHI CHÀNH CHÀNH (Phần 2).

(*Nếu cần bấm hai lần vao tựa bài để mở bài). VIỆT DỊCH (7)  VIỆT DỊCH CHI CHI CHÀNH CHÀNH (Phần 2) HẬU THIÊN BÁT QUÁI KÌ DƯƠNG VƯƠNG. Nguyễn Xuân Quang  Dịch Chi Chi Chành Chành và Hậu Thiên Bát Quái. Theo các nhà Dịch học Hoa Hạ thì Văn Vương dựa vào Lạc Thư […]

VIỆT DỊCH (6): VIỆT DỊCH CHI CHI CHÀNH CHÀNH (Phần 1).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). VIỆT DỊCH (6) VIỆT DỊCH CHI CHI CHÀNH CHÀNH. (Phần 1) Nguyễn Xuân Quang Trẻ em Việt Nam có một trò chơi ‘bắt ngón tay’. Một em làm chủ xòe bàn tay, còn các em khác để một ngón tay vào tay nhà chủ rồi […]

VIỆT DỊCH (5): VIỆT DỊCH SỬ TRUYỀN THUYẾT.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). VIỆT DỊCH (5) VIỆT DỊCH SỬ TRUYỀN THUYẾT. Nguyễn Xuân Quang .Qua sử miệng đồng dao Chim Nông-Chim Cắt, ta có Việt Dịch Chim Nông-Chim Cắt, một thứ Dịch Chim Tạo Hóa Đại Vũ Trụ Tổ Hùng Thần Nông-Viêm Đế. .Qua sử miệng đồng dao […]

VIỆT DỊCH (4): VIỆT DỊCH BẦU CUA.

  VIỆT DỊCH (4) VIỆT DỊCH BẦU CUA. Nguyễn Xuân Quang .Qua sử miệng đồng dao Chim Nông-Chim Cắt, ta có Việt Dịch Chim Nông-Cim Cắt, một thứ Dịch Chim Tạo Hóa Đại Vũ Trụ Tổ Hùng Thần Nông-Viêm Đế. .Qua sử miệng đồng dao Đám Ma Cò, ta có khuôn mặt chính là Dịch […]

VIỆT DỊCH (3): VIỆT DỊCH THẰNG BỜM

VIỆT DỊCH (3) VIỆT DỊCH THẰNG BỜM Nguyễn Xuân Quang Qua bài viết về bài đồng dao Chim Nông-Chim Cắt, ta có Việt Dịch Chim Nông-Cim Cắt, một thứ Dịch Tạo Hóa Đại Vũ Trụ Tổ Hùng Thần Nông-Viêm Đế và qua hai bài đồng dao về Đám Ma Cò, ta có Dịch Sinh Tạo […]