Category Bác Sĩ Hoàng Văn Đức…

BÁC SĨ HOÀNG VĂN ĐỨC

BÁC SĨ HOÀNG VĂN ĐỨC VÀ CỔ SỬ THỔ DÂN MỸ CHÂU.  Nguyễn Xuân Quang Bác sĩ Hoàng Văn Đức là đàn anh và là bậc thầy của tôi. Sau này anh coi tôi như một ngưởi bạn văn chương. Gần mười năm tôi làm tờ  Y Tế và Y Học Thường Thức, hầu như […]