Category Trống Đống Âu Lạc Sông Đà 5

TRỐNG ĐỒNG ÂU LẠC SÔNG ĐÀ (5 và hết).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỐNG ĐỒNG ÂU LẠC SÔNG ĐÀ (TRỐNG NHÓM MẶT TRỜI LỬA THÁI DƯƠNG LIÊN HIỆP THIẾU ÂM THÁI ÂM).  (phần 5 và hết) Nguyễn Xuân Quang D. THÂN TRỐNG Thân trống hay eo trống là Trục Thế Giới nối liền ba cõi. Phần dưới […]