Category Trống Đống Âu Lạc Sông Đà 5

TRỐNG ĐỒNG ÂU LẠC SÔNG ĐÀ (5 và hết).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỐNG ĐỒNG SÔNG ĐÀ TRỐNG NHÁNH NÒNG ÂM,  TRỐNG THẦN NÔNG THÁI DƯƠNG, TRỐNG LẠC LANG.  (phần 5 và hết) Nguyễn Xuân Quang D. THÂN TRỐNG Thân trống hay eo trống là Trục Thế Giới nối liền ba cõi. Phần dưới cùng thân trống […]