Category Trống Đồng Âu Lạc Sông Đà 4

TRỐNG ĐỒNG ÂU-LẠC SÔNG ĐÀ (4).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỐNG ĐỒNG ÂU LẠC SÔNG ĐÀ (TRỐNG NHÓM MẶT TRỜI LỬA THÁI DƯƠNG LIÊN HIỆP THIẾU ÂM THÁI ÂM).   (phần 4) Nguyễn Xuân Quang 2. Vùng nước thế gian: Vùng nước là phần phình tang trống (trông như một vật đựng nước). Phần […]