Category Trống Đồng Âu Lạc Sông Đà 4

TRỐNG ĐỒNG ÂU-LẠC SÔNG ĐÀ (4).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỐNG ĐỒNG SÔNG ĐÀ TRỐNG NHÁNH NÒNG ÂM,  TRỐNG THẦN NÔNG THÁI DƯƠNG, TRỐNG LẠC LANG.   (phần 4) Nguyễn Xuân Quang 2. Vùng nước thế gian: Vùng nước là phần phình tang trống (trông như một vật đựng nước). Phần trên tang trống […]