Category Trống Đồng Âu Lạc Sông Đà 3

TRỐNG ĐỒNG ÂU LẠC SỒNG ĐÀ 3

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỐNG ĐỒNG SÔNG ĐÀ TRỐNG NHÁNH NÒNG ÂM,  TRỐNG THẦN NÔNG THÁI DƯƠNG, TRỐNG LẠC LANG.   (phần 3) Nguyễn Xuân Quang NHÀ Cũng như trống đồng âm dương Ngọc Lũ I nhà trên trống Sông Đà cũng có hai loại nhà mang tính […]