Category Trống Đồng Âu Lạc Sông Đà 3

TRỐNG ĐỒNG ÂU LẠC SỒNG ĐÀ 3

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).  TRỐNG ĐỒNG ÂU LẠC SÔNG ĐÀ  (TRỐNG NHÓM MẶT TRỜI LỬA THÁI DƯƠNG LIÊN HIỆP THIẾU ÂM THÁI ÂM).   (phần 3) Nguyễn Xuân Quang NHÀ Cũng như trống đồng âm dương Ngọc Lũ I nhà trên trống Sông Đà cũng có hai loại […]