Category Trống Đồng Âu Lạc Sông Đà 3

TRỐNG ĐỒNG ĐOÀI-CHẤN/ÂU LẠC THÁI DƯƠNG/HỒNG VIỆT SÔNG ĐÀ (3).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). Nhóm Trống Thái Dương.  TRỐNG ĐỒNG SÔNG ĐÀ TRỐNG ĐOÀI-CHẤN/ÂU-LẠC THÁI DƯƠNG/HỒNG VIỆT.  (phần 3) Nguyễn Xuân Quang Mấu Chốt Nhận Diện Danh Tính Trống: .Trống nhóm thái dương Càn/Tốn mặt trời 14 nọc tia sáng. .Ba vành ngoài biên có hai vành nọc mũi […]