Category Trống Đồng Âu Lạc Sông Đà 2

TRỐNG ĐỒNG ÂU-LẠC SÔNG ĐÀ 2

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỐNG ĐỒNG SÔNG ĐÀ TRỐNG NHÁNH NÒNG ÂM,  TRỐNG THẦN NÔNG THÁI DƯƠNG, TRỐNG LẠC LANG.   (phần 2) Nguyễn Xuân Quang    Bán viên có 8 người nhẩy múa. Bán viên 8 người này vì không cân xứng ta thấy rõ nửa mặt trời […]