Category Trống Đồng Âu Lạc Sông Đà 2

TRỐNG ĐỒNG ÂU-LẠC SÔNG ĐÀ 2

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỐNG ĐỒNG ÂU LẠC SÔNG ĐÀ (TRỐNG NHÓM MẶT TRỜI LỬA THÁI DƯƠNG LIÊN HIỆP THIẾU ÂM THÁI ÂM).   (phần 2) Nguyễn Xuân Quang    Bán viên có 8 người nhẩy múa. Bán viên 8 người này vì không cân xứng ta thấy rõ […]