Category Trống Đồng Âu Lạc Sông Đà 1

TRỐNG ÂU LẠC SÔNG ĐÀ (phần 1).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỐNG ĐỒNG ÂU LẠC SÔNG ĐÀ  (TRỐNG NHÓM MẶT TRỜI LỬA THÁI DƯƠNG LIÊN HIỆP  THIẾU ÂM THÁI ÂM).  (phần 1) Nguyễn Xuân Quang  Trống đồng nòng nọc, âm dương là bộ Dịch đồng bằng hình ảnh và là bộ sử đồng của Đại […]