Category Trống Đồng Âu Lạc Sông Đà 1

TRỐNG ÂU LẠC SÔNG ĐÀ (phần 1).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỐNG ĐỒNG SÔNG ĐÀ TRỐNG NHÁNH NÒNG ÂM,  TRỐNG THẦN NÔNG THÁI DƯƠNG, TRỐNG LẠC LANG.  (phần 1) Nguyễn Xuân Quang  Trống đồng nòng nọc, âm dương là bộ Dịch đồng bằng hình ảnh và là bộ sử đồng của Đại Tộc Việt. Ta đã […]