Category Trống Bách Việt N.Lũ I (7)

TRỐNG NGƯỜI MẶT TRỜI BÁCH VIỆT NGỌC LŨ I (7)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỐNG NGƯỜI MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG BÁCH VIỆT NGỌC LŨ I. (TRỐNG NHÓM MẶT TRỜI NỌC THÁI DƯƠNG LƯỠNG HỢP  TIỂU VÀ ĐẠI VŨ TRỤ). (phần 7) Nguyễn Xuân Quang Ý NGHĨA NHỮNG HÌNH NHÀ TRÊN TRỐNG ĐỒNG ÂM DƯƠNG NGỌC LŨ I. Nhà […]