Category Trống Bách Việt N.Lũ I (5)

TRỐNG BÁCH VIỆT NGỌC LŨ I (5)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỐNG NGƯỜI MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG BÁCH VIỆT NGỌC LŨ I. (TRỐNG NHÓM MẶT TRỜI NỌC THÁI DƯƠNG LƯỠNG HỢP  TIỂU VÀ ĐẠI VŨ TRỤ). (phần 5) Nguyễn Xuân Quang  Xin nhắc lại là tôi đã chứng minh qua nhiều lãnh vực như sử […]